Kvalitet

DIN KOMPLETTA PARTNER INOM ELINSTALLATION

Kvalitetspolicy


City Eltjänst´s ambition är att ständigt förbättra arbetsmetoder i syfte att skapa  lönsamma och långsiktiga relationer för oss och våra kunder


Detta innebär att:


§  Våra kunder skall se ett väl utfört arbete, i alla led, som en självklarhet


§  Vi skall uppleva som engagerade, kunniga och kompetenta leverantörer.


§  Vi skall tillhandahålla en hög servicenivå.


§  Kvalitetsledningssystemet skall vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning.


§  Vi med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.


Denna policy omvärderas årligen efter att kundundersökning har gjorts.


City Eltjänst Stockholm AB

Brännarevägen 9

151 55 Södertälje

www.cityeltjanst.se