Miljö

DIN KOMPLETTA PARTNER INOM ELINSTALLATION

Miljöpolicy


Vi  skall ständigt förbättra verksamhetens miljöprestanda, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.


Detta gör vi genom att:


- Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och köpa miljöanpassade produkter.

- Minska den för miljön negativa effekten av våra transporter

- Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.

- Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

- Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.


Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning görs.

City Eltjänst Stockholm AB

Brännarevägen 9

151 55 Södertälje

www.cityeltjanst.se